Stichting November 1981

Bestuursleden

Voorzitter:
C. van Hal

Secretaris:
I.C. van Tweel
Mail: st.n81@outlook.com

Penningmeester:
T.T. Haasbroek

Lid:
P.A. Schreuders
Kandidaat lid: H. van Ekeris

Erebestuursleden:

J. de Fluiter (1981 – 2019†) (medeoprichter)
J. Haalboom (2021†) (voorzitter van 1988 – 2021)
J.C. van de Haar (1981 – 2022†) (medeoprichter)

Het bestuur ontvangt voor het uitvoeren van haar bestuurstaken geen vergoeding.